Bonaigua en Col·loqui “Al final de la vida”

Amb una nombrosa audiència, va tenir lloc el col·loqui «…AL FINAL DE LA VIDA» a l’Oratori de Santa Maria de Bonaigua. En el marc d’una malaltia terminal, els experts -José María Simón, Natalia de Iriarte i Xavier Sobrevia-, cadascun des de la seva experiència professional, obren un panorama més optimista d’aquesta etapa vital. Van aportar idees i recursos per a l’ acompanyament al malalt i familiars, una atenció integral (mèdica i psicològic-espiritual) i unes cures pal·liatives . Tot això permet enfrontar-se a la mort d’una manera digna i ajuda a créixer com a persona, no només el pacient, sinó les persones del seu voltant.

El Dr. Simón -President Emèrit de la Federació Internacional d’Associacions Mèdiques Catòliques- va parlar sobre la diferència entre les cures pal·liatives, l’aferrissament terapèutic i l’eutanàsia. Es va referir al paper de metge com a professional que: tracta el pacient terminal ajudant-lo a morir dignament i amb el major confort; evita allargar la seva vida innecessàriament; i mai no propicia la seva mort. El contrari va contra la seva vocació mèdica i aboca al suïcidi espiritual. Va parlar de propagar la cultura de la vida en contraposició a la cultura de la mort.

La Dra. d’Iriarte –Directora Mèdica de la Clínica Cuides UIC Barcelona, a Sant Cugat del Vallès–, va convidar a canviar de paradigma en la percepció que es té sobre les cures pal·liatives. Va subratllar els beneficis d’intervenir precoçment, treballant conjuntament el metge especialista amb el metge pal·liativista. Va afirmar que les cures pal·liatives ajuden a viure més i millor. Va remarcar la importància de treballar en l’acompanyament al pacient i als familiars, fent el primer protagonista de les decisions des de l’inici, proporcionant informació completa i establint un vincle primerenc. Va explicar com tot això afavoreix l’acceptació per part del pacient, així com el creixement propi i el de les persones del seu entorn.

Mn. Sobrevia –Delegat Diocesà de la Pastoral de la Salut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat– va subratllar el dret fonamental de tot malalt a tenir atenció religiosa, especialment a l’etapa final de la vida. Va exposar com les principals declaracions de drets humans recullen aquest dret, igual que la Constitució Espanyola i les lleis aquí vigents. Va convidar a sol·licitar l’atenció integral del pacient, incloent-hi l’atenció religiosa com una aliada que afavoreix el benestar del malalt. Va explicar com s’organitza l’atenció pastoral i com es pot sol·licitar a la pràctica.

Va tractar de l’acompanyament al malalt, de fer-lo sentir estimat i de la importància de la presència en silenci al costat del malalt. Va animar a oferir aquesta atenció al pacient o familiars, respectant-ne el credo i les conviccions. Va acabar convidant a llegir la Carta Samaritanus Bonus sobre l’atenció a malalts greus i l’actuació davant la petició d’eutanàsia, publicat per la Congregació per a la Doctrina de la Fe el 2020.

El col·loqui va ser magníficament moderat per Patricia de la Viesca –Biòloga per la Universitat de Navarra–, qui va fer el tancament del col·loqui dient: «Crec que ha estat una sessió molt enriquidora. Esperem haver contribuït, encara que només sigui una mica, a un canvi de percepció sobre el final de la vida en el marc d’una malaltia terminal. Preparar-se, o preparar i acompanyar una altra persona al final de la seva vida física és una tasca no menys important i apassionant que fer-ho al començament… Només queda estar convençut, confiar, que és el final de la vida a la terra, però el començament d’una vida més plena, saber quins mitjans tenim per fer-ho de manera més efectiva, i superar la por que ens pot causar, sabent que no estem sols».

Vídeo del col·loqui

Continuant amb la programació de Bonaigua a Col·loqui , el dissabte 17 de desembre a les 12:30h tindrà lloc un molt especial CONCERT DE NADAL , al qual tots són convidats.

Categorías: Notícies