SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ DE BONAIGUA

Butlletí / Boletin
Subscripció / Subscripció

Nota Legal

En compliment del que estableix la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal que es facilitin i utilitzin per contactar amb nosaltres utilitzant aquest formulari o per via telefònica, quedaran incorporades en un fitxer de titularitat privada el responsable és Oratori de Santa Maria de Bonaigua, amb domicili al c/. Jiménez i Iglesias, 1/08034, Barcelona, amb l’única finalitat de fer arribar el nostre butlletí a la bústia de correu electrònic que ens indica i eventualment respondre als seus missatges. Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’adreça abans indicada. L’emplenament d’aquest qüestionari juntament amb la pulsació al botó ENVIAR indica que heu llegit i és conforme amb aquesta nota.