Sessions Joves Festeig i afectivitat: Maduresa personal i emocional

El divendres 15 de desembre, després de l’Adoració Eucarística per a joves, vam tenir la segona sessió del nostre cicle sobre festeig i afectivitat. Aquesta vegada Albert Schaefer ens va parlar de maduresa personal i emocional. Adjuntem el power point que va utilitzar per a la sessió.

La novetat més interessant del seu plantejament, al meu entendre, és com va posar l’accent en què la maduresa emocional i afectiva es recolza en la maduresa espiritual. En concret va plantejar preguntes com: Què estic sentint? Quina és la causa arrel del que sento? El que sento és proporcional a la causa? És raonable que em senti així? Dono ales o tallo el sentiment?

Sense entrar a donar resposta a cadascuna d’aquestes qüestions, per manca de temps, va afirmar que la batalla espiritual que es dóna als punts anteriors pot ser orientada per la fe, en un context de pregària, fins a poder calibrar els nostres sentiments amb Déu a temps real.

El botó de més avall enllaça amb el Power Point utilitzat per Albert Schaefer a la sessió.

Categorías: Destacat | Joves | Notícies