BUTLLETÍ DE FEBRER 2024


BOLETÍN DE FEBRERO DE 2024

   

ACTIVITATS


ACTIVIDADES

   

Recés espiritual per a professionals


Retiro espritual para profesionales

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002260406_zc_v1_1699907195866_retiro.jpg

Dimarts 13 de febrer a les 14:30 h.Martes 13 de febrero a las 14:30 h. 

   

Comença la Quaresma


Comienza la Cuaresma

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002255377_zc_v1_1699873789398_manos_1.jpg


Dimecres 14 de febrer


S'imposarà la cendra en totes les misses


Miércoles 14 de febrero


Se impondrá la ceniza en todas las misas

   

Sessions joves. Festeig i afectivitat


Sesiones jóvenes. Noviazgo y afectividad

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002260406_zc_v1_1699907195866_retiro.jpg


Divendres 16 de febrer, 20:30 h.


Home i dona complementaris (ideologia gènere)


Nuria Chinchilla


Viernes 16 de febrero, 20:30


Hombre y mujer complementarios (ideología género)

Nuria Chinchilla

   

Bonaigua en Col·loqui 


Bonaigua en coloquio

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002260406_zc_v1_1699907195866_retiro.jpg


Dissabte 17 de febrer, 12:45 h.


Iguals però diferents. Qüestions al voltant del gènere

Nuria Chinchilla


Sábado 17 de febrero a las 12:45 h.


Iguales pero diferentes. Cuestiones en torno al género


Nuria Chinchilla

   

Recés espiritual per a millennials


Retiro espiritual para millennials

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002260406_zc_v1_1699907195866_retiro.jpg


Dissabte 24 de febrer, 10:30 h.


Jesús va passar predicant, ensenyant, curant


Sábado 24 de febrero, 10:30 h.


Jesús pasó predicando, enseñando, curando

   

PUBLICAT A LA WEB


PUBLICADO EN LA WEB

   

Els set sagraments de l´Església Catòlica.

Els 5 temes de conversa que t’ajudaran a conèixer la teva parella de debò (Sessions Joves)

Ressenya del Concert de l’Ensamble de Cuatros de Barcelona (Bonaigua en Col·loqui)

Los siete sacramentos de la Iglesia Católica.

Los 5 temas de conversación que te ayudarán a conocer a tu pareja de verdad (Sesiones jóvenes)

Reseña del Concierto del Ensamble de Cuatros de Barcelona (Bonaigua en coloquio)

     
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/87488000000524007_1653846980634_captura_de_pantalla_2022_02_02_101349.jpg

Dóna-ho a conèixer

Fes que se subscrigui més gent amb el botó de sota. Reenvia'ls aquest missatge.

Dalo a conocer

Haz que se suscriba más gente con el botón de abajo. Reenvíales este mensaje.

     
     

.