BUTLLETÍ JULIOL I AGOST 2024


BOLETÍN DE JULIO Y AGOSTO DE 2024

   

ACTIVITATS


ACTIVIDADES

   

Horaris de juliol


Horarios de julio

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002255377_zc_v1_1699873789398_manos_1.jpg


Horaris de Juliol


Es mantenen els horaris de misses, confessions i l'adoració Eucarística dels divendres.


- L'Adoració Eucarística per als joves serà a la CriptaHorarios de Julio


Se mantienen los horarios de misas, confesiones y la adoración Eucarística de los viernes.
 
- La Adoración Eucarística para los jóvenes será en la Cripta


   

Recès per a professionals


Retiro para profesionales

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002260406_zc_v1_1699907195866_retiro.jpg

Dimarts 09 juliol

14:30 h Saló d'actes 


Recès per a professionalsMartes 09 de julio

14:30 h Salón de actos


Retiro para profesionales


Adoració Eucarística per a famílies


Adoración Eucarística para familias

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002260406_zc_v1_1699907195866_retiro.jpg


Dijous 18 juliol

20:50 - 21:50 h

Oratori principal


Nova activitat que tindrà lloc els tercers dijous de cada mes.Jueves 18 de julio

20:50 - 21:50 h
Oratorio principal


Nueva actividad que tendrá lugar los terceros jueves de cada mes.

   

Recès Espiritual per a Millennials


Retiro espiritual para Millennials

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002260406_zc_v1_1699907195866_retiro.jpg


Dissabte 27 juliol

10:30 h Saló d'actes

Humilitat i sinceritat en el nostre tracte amb Déu.


- Coherència, unitat de vida.


Sábado 27 de julio 

10:30 h Salón de actos


-Humildad y sinceridad en nuestro trato con Dios


-Coherencia, unidad de vida

   

Horaris de misses a l'agost


Horarios de misa en agosto

https://stratus.campaign-image.eu/images/87488000002260406_zc_v1_1699907195866_retiro.jpg


Horaris de misses del 01 al 31 d'agost


A l'agost es suprimeixen les misses marcades amb (*) al següent calendariHorarios de misas del 01 al 31 de agosto


En agosto se suprimen las misas marcadas con (*) en el siguiente calendario

   
     
https://campaign-image.eu/zohocampaigns/87488000000524007_1653846980634_captura_de_pantalla_2022_02_02_101349.jpg

Dóna-ho a conèixer

Fes que se subscrigui més gent amb el botó de sota. Reenvia'ls aquest missatge.

Dalo a conocer

Haz que se suscriba más gente con el botón de abajo. Reenvíales este mensaje.

     
     

.